ค้นหานักเรียน
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน
คลิ๊กเพื่อเรียกดูประวัติการชำระ / ประวัติการค้างชำระ
ติดต่อสอบถาม
0-4271-6796 หรือ 083-3359734
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
กรณีที่ชำระเงินในภาคเรียนที่ 1/2567 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขึ้นสถานะค้างชำระ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่ประมวลผลเพื่อปริ้นใบเสร็จรับเงินค่ะ