ค้นหานักเรียน
กรณีที่ชำระเงินในภาคเรียนที่ 1/2567 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขึ้นสถานะค้างชำระ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่ประมวลผลเพื่อปริ้นใบเสร็จรับเงินค่ะ
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
ติดต่อสอบถาม
0-4271-6796 หรือ 083-3359734
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล