ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
0-4271-6796 หรือ 083-3359734
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
เปิดระบบให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2566
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
0-4271-6796 หรือ 083-3359734
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล