ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
054-266031, 0997723894 (ครูรังษิยา)
หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ในวันและเวลาราชการ ฝ่ายการเงิน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
054-266031, 0997723894 (ครูรังษิยา)
หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ในวันและเวลาราชการ ฝ่ายการเงิน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา