ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
054-266031, 0997723894 (ครูรังษิยา)
หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ในวันและเวลาราชการ ฝ่ายการเงิน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
*** กรุณาตรวจสอบข้อมูล ชื่อนักเรียน เทอม/ปีการศึกษา ให้เรียบร้อย QR Code 1 อัน ใช้ได้ 1 ครั้ง ห้ามใช้ซ้ำ (ห้ามใช้ QR Code เดิมที่จ่ายแล้ว สแกนจ่ายซ้ำ) กรณีกดชำระแล้วขึ้น Error 80003 ให้ผู้ชำระเงินกรอกข้อมูลในช่องชื่อ - สกุลให้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร หรือไม่ป้อนก็ได้ ***
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
ติดต่อสอบถาม
054-266031, 0997723894 (ครูรังษิยา)
หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ในวันและเวลาราชการ ฝ่ายการเงิน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา