ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
02-577-1577
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนธัญรัตน์
ชำระค่าบำรุงการศึกษาเข้าบัญชี โรงเรียนธัญรัตน์ เท่านั้น และกรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนชำระเงินทุกครั้ง
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
02-577-1577
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนธัญรัตน์