ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
02-383-0166
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
สามารถติดต่อรับใบเสร็จได้ที่โรงเรียนหลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 7 วันทำการ
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
02-383-0166
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ