ค้นหานักเรียน
นักเรียนที่ประสงค์จะชำระค่าเทอมติดต่อขอชำระได้ ณ ห้องการเงิน อาคาร 3 ชั้น 1 ในวัน-เวลาราชการ (ด้วยเงินสด)
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
ติดต่อสอบถาม
0857791276 , 0887031814
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ