ค้นหานักเรียน
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน
ติดต่อสอบถาม
044-811162 ต่อ 2 หรือ 0857791276 , 0887031814
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ปิดระบบชำระค่าเทอมออนไลน์ นักเรียนที่จะชำระค่าเทอมติดต่อชำระได้ที่ห้องการเงินในวัน-เวลาราชการโดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น