ค้นหานักเรียน
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน
คลิ๊กเพื่อเรียกดูประวัติการชำระ / ประวัติการค้างชำระ
ติดต่อสอบถาม
0857791276 , 0887031814
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
นักเรียนที่ประสงค์จะชำระค่าเทอมติดต่อขอชำระได้ ณ ห้องการเงิน อาคาร 3 ชั้น 1 ในวัน-เวลาราชการ (ด้วยเงินสด)