ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
053-535305 ต่อ 200 , 201
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
(1 QR Code ต่อ 1 คน เท่านั้น) กรุณาเลือกเทอม/ปีการศึกษา ที่ท่านต้องการชำระให้ถูกต้อง ติดต่อเพิ่มเติม ณ ห้องการเงิน อาคาร3 ชั้น1 ค่ะ Page Facebook : ฝ่ายบริหารงบประมาณโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
ติดต่อสอบถาม
053-535305 ต่อ 200 , 201
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน