ค้นหานักเรียน
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน
คลิ๊กเพื่อเรียกดูประวัติการชำระ
ติดต่อสอบถาม
022226823
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนวัดราชบพิธ
ผู้ปกครองที่ประสงค์จะชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สามารถติดต่อชำระได้ที่กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดราชบพิธ