ค้นหานักเรียน
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน
คลิ๊กเพื่อเรียกดูประวัติการชำระ / ประวัติการค้างชำระ
ติดต่อสอบถาม
063-902-6367
กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ