ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
02-181-1107
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
นักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และม.6 สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. - 6 มิ.ย.
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
ติดต่อสอบถาม
02-181-1107
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย