ค้นหานักเรียน
รับชำระครั้ง 2 วันที่ 2 - 19 มกราคม 2567 เลือกภาคเรียน และปีการศึกษา เพื่อชำระ 2/2566 หรือภาคเรียนอื่นๆที่ค้างชำระ
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวสอบ
ติดต่อสอบถาม
074-311006 ต่อ 102
งานการเงิน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา