ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
076-621142,0852170065
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเมืองถลาง
ค่าสมาคมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนจะต้องนำเงินมาจ่ายกับครูที่ปรึกษา จำนวน 100 บาท
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
076-621142,0852170065
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเมืองถลาง