ค้นหานักเรียน
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน
ติดต่อสอบถาม
0-2431-3725, 0-2431-3726 ต่อ 201 , 222
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ใบเสร็จจะได้รับวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ค่ะ