ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
053525746
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่(ปีการศึกษา 2567) ที่จ่ายเงินแล้วให้เก็บหลักฐานไว้ยืนยัน และพิมพ์แนบเอกสารการมอบตัว
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
ติดต่อสอบถาม
053525746
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน