ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
02 708 6118
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โปรดเก็บสลิปการโอนไว้เพื่อประกอบการมอบตัวและรับใบเสร็จในวันดังกล่าว (ห้ามนำ QR Code ชื่อคนอื่นไปสแกนจ่ายโดยเด็ดขาด)
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
02 708 6118
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม