ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
02 708 6118
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
โปรดส่งสลิปการโอนให้กับครูที่ปรึกษาทุกครั้ง !!! สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ในวันประชุมผู้ปกครอง 11-12 พฤศจิกายน 2566
เทอม / ปี :
/
รหัสบัตรประชาชน
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
02 708 6118
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม